Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
121 Kućni Kolektivni ugovor za ACI d.d. 01.06.2019.
122 Kućni KOLEKTINI UGOVOR za radnike PULAPROMET-a 01.05.2019.
123 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR za radnike PULAPROMET-a 01.05.2019.
124 Kućni Kolektivni ugovor za KAMING d.d. 16.04.2019.
Aneks - Sporazum o povećanju osnovnih bruto plaća za KAMING d.d. 18.05.2021.
125 Kućni Kolektivni ugovor za radnike KD KOZALA d.o.o. RIJEKA 09.04.2019. 09.04.2020.
Aneks - Dodatak I. kolektivnom ugovoru za radnike KD KOZALA d.o.o. RIJEKA 01.06.2019. 09.04.2020.
126 Kućni Kolektivni ugovor Fidelta d.o.o. 01.04.2019. 31.03.2022.
127 Kućni Kolektivni ugovor za HOTELI BAŠKA VODA d.d. 01.04.2019.
128 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ - ZADAR d.o.o. 01.04.2019.
129 Kućni Kolektivni ugovor za CROSCO d.o.o. 01.04.2019. 31.12.2019.
130 Kućni Kolektivni ugovor za CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION GLAVNA PODRUŽNICA ZAGREB 01.04.2019. 31.12.2019.
131 Kućni Kolektivni ugovor PULA HERCULANEA d.o.o. 01.03.2019.
132 Kućni Kolektivni ugovor za EUROBETON d.d. 01.02.2019. 31.12.2020.
Aneks - I. Anex Kolektivnom ugovoru za EUROBETON d.d. 01.01.2020. 31.12.2020.
133 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u Borovo d.d. Vukovar 01.02.2019. 31.01.2022.
Aneks - Aneks I. kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u Borovo d.d. Vukovar 01.01.2020. 31.12.2020.
Aneks - Aneks II. kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u Borovo d.d. Vukovar 01.01.2021. 31.01.2022.
Aneks - Aneks III. kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u Borovo d.d. Vukovar 01.01.2022. 31.03.2022.
134 Kućni Kolektivni ugovor za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. 01.02.2019. 01.01.2024.
135 Kućni Kolektivni ugovor za IGMA d.o.o. 01.01.2019. 01.01.2020.
Aneks - Aneks Kolektivnog ugovora za IGMA d.o.o. 01.05.2019. 01.01.2020.
136 Kućni Kolektivni ugovor za VELIČKI KAMEN d.o.o. 01.01.2019.
Aneks - I. Aneks Kolektivnom ugovoru za VELIČKI KAMEN d.o.o. 01.02.2020.
Aneks - II. Aneks Kolektivnom ugovoru za VELIČKI KAMEN d.o.o. 01.02.2021.
Aneks - III. Aneks Kolektivnom ugovoru za VELIČKI KAMEN d.o.o. 01.02.2022.
137 Kućni Kolektivni ugovor za ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. 01.01.2019. 31.12.2021.
Aneks - Dodatak I. kolektivnom ugovoru za ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. 21.10.2019. 31.12.2021.
Aneks - Dodatak II. kolektivnom ugovoru za ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. 01.01.2020. 31.12.2021.
Aneks - Dodatak III. kolektivnom ugovoru za ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. 01.03.2020. 31.12.2021.
138 Kućni Kolektivni ugovor za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.01.2019. 14.12.2022.
139 Kućni Kolektivni ugovor za LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. 01.01.2019. 01.01.2020.
140 Kućni Kolektivni ugovor za UKOP d.o.o. 01.01.2019. 31.12.2021.
Ukupno: 531 ugovora, 309 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.