Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
181 Kućni Kolektivni ugovor za NAŠICECEMENT d.d. 01.01.2017. 01.01.2018.
182 Kućni Kolektivni ugovor za HOLCIM mineralni agregati d.o.o. 01.01.2017. 31.12.2017.
183 Kućni Kolektivni ugovor HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. 01.12.2016. 30.11.2019.
184 Kućni Kolektivni ugovor za GOLUBOVEČKI KAMENOLOM d.d. 10.11.2016.
185 Kućni Kolektivni ugovor za KAMING d.d. 04.11.2016. 15.04.2019.
186 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.11.2016. 30.10.2017.
187 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.11.2016. 30.10.2017.
188 Kućni Kolektivni ugovor Makarski komunalac d.o.o. 19.10.2016. 19.10.2021.
189 Kućni Kolektivni ugovor za HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. 01.10.2016. 31.12.2017.
191 Kućni Kolektivni ugovor za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 11.07.2016. 01.10.2020.
Aneks - Prve Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.03.2018. 01.10.2020.
192 Kućni Kolektivni ugovor SLATINA KOM d.o.o. 01.07.2016. 30.06.2018.
193 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovora za Hrvatsku elektroprivredu 01.07.2016. 31.12.2017.
194 Kućni Kolektivni ugovor za DALEKOVOD d.d. 29.06.2016. 31.12.2017.
195 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNU USTANOVU NACIONALNI PARK KRKA 06.06.2016. 06.06.2020. 06.03.2020.
196 Kućni Kolektivni ugovor za HOTELI KOLOČEP d.d. 01.06.2016. 31.12.2017.
Aneks - Dodatak I. kolektivnog ugovora za HOTELI KOLOČEP d.d. 01.06.2016. 31.12.2017.
197 Kućni Kolektivni ugovor HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D. 01.06.2016. 31.12.2017.
198 Kućni Kolektivni ugovor za STSI d.o.o. 01.06.2016.
199 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD d.o.o. Makarska 10.05.2016. 10.05.2018.
200 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.05.2016. 30.10.2016.
Ukupno: 495 ugovora, 296 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.