Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
181 Kućni Kolektivni ugovor Magnum Opatija doo - Opatija 23.10.2010.
182 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Končar energetski transformatori d.o.o. 01.10.2010. 30.09.2013.
183 Kućni Kolektivni ugovor za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 31.08.2010.
Aneks - Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 27.07.2012.
184 Kućni Kolektivni ugovor Arenaturist d.d. - Pula 10.08.2010.
185 Kućni Kolektivni ugovor za Darkom d.o.o. 07.06.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnog ugovora za Darkom d.o.o. 15.12.2011.
186 Kućni Kolektivni ugovor za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.06.2010. 31.12.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnom ugovoru za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.07.2010. 31.12.2010.
187 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Tehnomont 01.06.2010. 01.06.2012.
188 Kućni Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. Slavonski Brod 30.04.2010. 30.04.2011.
189 Kućni Kolektivni ugovor za MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. 01.04.2010. 31.03.2011.
Aneks - Odluka o povećanju osnovice plaće 01.08.2018.
190 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca OMCO CROATIA d.o.o. 01.04.2010.
191 Kućni Kolektivni ugovor za VIADUKT d.d. 01.01.2010. 01.10.2015.
Aneks - I. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.02.2012. 31.05.2012.
Aneks - II. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.06.2012. 30.11.2012.
Aneks - III. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.02.2013. 30.06.2013.
Aneks - IV. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.07.2013. 30.09.2013.
Aneks - V. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.10.2013. 30.11.2013.
Aneks - VI. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.02.2014. 28.02.2014.
Aneks - VII. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.03.2014. 30.04.2014.
192 Kućni Kolektivni ugovor za HOLCIM mineralni agregati d.o.o. 01.01.2010. 31.12.2010.
Aneks - Aneks br. 1 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM mineralni agregati d.o.o. 01.01.2010. 31.12.2011.
Aneks - Aneks br. 10 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM mineralni agregati d.o.o. 01.01.2016. 31.03.2016.
193 Kućni Kolektivni ugovor za POMGRAD INŽENJERING d.o.o. 01.01.2010.
194 Kućni Kolektivni ugovor za IGM ŠLJUNČARA Trstenik d.o.o. 01.12.2009. 01.12.2015.
195 Kućni Kolektivni ugovor za radnike društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. 01.11.2009. 31.10.2013.
196 Kućni Kolektivni ugovor za Vodovod-Osijek d.o.o. 27.06.2009. 26.06.2011.
197 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Sava d.o.o. 03.03.2009.
198 Kućni Kolektivni ugovor za LIČKA TVORNICA VAPNA d.o.o. 01.01.2009.
199 Kućni Kolektivni ugovor Komunalac Petrinja d.o.o., Petrinja 01.11.2008.
200 Kućni Kolektivni ugovor za Međimurje-plin d.o.o. Čakovec 01.10.2008.
Ukupno: 287 ugovora, 152 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.