Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
181 Kućni Kolektivni ugovor Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2020.
182 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u LTH Metalni lijev d.o.o. 01.01.2018.
Aneks - Dodatak I. kolektivnom ugovoru o pravima i obvezama radnika i poslodavca u LTH Metalni lijev d.o.o. 11.05.2021.
183 Kućni Kolektivni ugovor za POMGRAD-GRADNJA d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2018.
184 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u SSSH 01.01.2018. 17.11.2021.
Aneks - I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 01.04.2018. 17.11.2021.
Aneks - II. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 18.12.2018. 17.11.2021.
Aneks - III. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 25.07.2019. 17.11.2021.
Aneks - IV. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 10.12.2020. 17.11.2021.
185 Kućni Kolektivni ugovor za radnike HP-Hrvatske pošte d.d. 01.01.2018. 31.12.2020.
186 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu 01.01.2018. 31.12.2019.
187 Kućni Kolektivni ugovor za radnike trgovačkog društva Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2020.
Aneks - Dodatak II Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda 01.01.2023. 31.12.2027.
189 Kućni Kolektivni ugovor za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 13.12.2017. 13.12.2019.
Aneks - Anex broj I. kolektivnom ugovoru za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 13.12.2017. 13.12.2019.
Aneks - Anex broj II. kolektivnom ugovoru za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 01.01.2019. 13.12.2019.
190 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD LABIN d.o.o. 05.12.2017. 05.12.2021.
Aneks - I. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora VODOVOD LABIN d.o.o. 08.05.2020.
Aneks - II. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora VODOVOD LABIN d.o.o. 09.10.2020.
191 Kućni Kolektivni ugovor za MONTING d.o.o. 01.12.2017. 01.12.2021.
192 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MEHANIZACIJA d.o.o. 01.12.2017.
193 Kućni Kolektivni ugovor Vodovod - hidrogeološki radovi d.o.o. 27.11.2017. 27.11.2021.
194 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o. 01.11.2017.
195 Kućni Kolektivni ugovor OV - Održavanje vagona d.o.o. 01.11.2017. 31.10.2020.
196 Kućni Kolektivni ugovor za PLIVA HRVATSKA d.o.o. 01.11.2017. 31.10.2019.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za PLIVA HRVATSKA d.o.o. 01.11.2019. 31.10.2021.
197 Kućni Kolektivni ugovor za P. P. C. BUZET d.o.o. 01.10.2017.
Aneks - Aneks I kolektivnog ugovora za P. P. C. BUZET d.o.o. 01.11.2019.
Aneks - Aneks II kolektivnog ugovora za P. P. C. BUZET d.o.o. 14.04.2020.
198 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 26.09.2017.
Aneks - Prve (I) izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 12.10.2018.
199 Kućni Kolektivni ugovor Esplanade Oleander d.o.o Zagreb 07.08.2017.
200 Kućni Kolektivni ugovor za radnike VODOOPSKREBE I ODVODNJE Cres Lošinj d.o.o. 01.08.2017. 31.07.2021.
Ukupno: 530 ugovora, 312 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.