Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
Aneks - Dodatak II Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda 01.01.2023. 31.12.2027.
182 Kućni Kolektivni ugovor za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 13.12.2017. 13.12.2019.
Aneks - Anex broj I. kolektivnom ugovoru za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 13.12.2017. 13.12.2019.
Aneks - Anex broj II. kolektivnom ugovoru za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 01.01.2019. 13.12.2019.
183 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD LABIN d.o.o. 05.12.2017. 05.12.2021.
Aneks - I. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora VODOVOD LABIN d.o.o. 08.05.2020.
Aneks - II. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora VODOVOD LABIN d.o.o. 09.10.2020.
184 Kućni Kolektivni ugovor za MONTING d.o.o. 01.12.2017. 01.12.2021.
185 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MEHANIZACIJA d.o.o. 01.12.2017.
186 Kućni Kolektivni ugovor Vodovod - hidrogeološki radovi d.o.o. 27.11.2017. 27.11.2021.
187 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o. 01.11.2017.
188 Kućni Kolektivni ugovor OV - Održavanje vagona d.o.o. 01.11.2017. 31.10.2020.
189 Kućni Kolektivni ugovor za PLIVA HRVATSKA d.o.o. 01.11.2017. 31.10.2019.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za PLIVA HRVATSKA d.o.o. 01.11.2019. 31.10.2021.
190 Kućni Kolektivni ugovor za P. P. C. BUZET d.o.o. 01.10.2017.
Aneks - Aneks I kolektivnog ugovora za P. P. C. BUZET d.o.o. 01.11.2019.
Aneks - Aneks II kolektivnog ugovora za P. P. C. BUZET d.o.o. 14.04.2020.
191 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 26.09.2017.
Aneks - Prve (I) izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 12.10.2018.
192 Kućni Kolektivni ugovor Esplanade Oleander d.o.o Zagreb 07.08.2017.
193 Kućni Kolektivni ugovor za radnike VODOOPSKREBE I ODVODNJE Cres Lošinj d.o.o. 01.08.2017. 31.07.2021.
194 Kućni Kolektivni ugovor o pravima o obvezama radnika i poslodavca u Brodogradilištu Viktor Lenac d.o.o. 01.07.2017.
195 Kućni Kolektivni ugovor za ODLAGALIŠTE d.o.o. 01.05.2017. 30.04.2022.
196 Kućni Kolektivni ugovor SLAVČA D.O.O. 01.05.2017. 30.04.2019.
197 Kućni Kolektivni ugovor za EKO KONG d.o.o. 01.05.2017. 30.04.2022.
198 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD Osijek d.o.o. 17.03.2017. 17.03.2021.
199 Kućni Kolektivni ugovor ČISTOĆA d.o.o. Zadar 03.02.2017. 03.02.2021.
200 Kućni Kolektivni ugovor "Hotel Split dd" 01.01.2017. 31.12.2019.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru "Hotel Split dd" 01.04.2019. 31.12.2019.
Ukupno: 523 ugovora, 308 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.