Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
181 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu 01.01.2018. 31.12.2019.
182 Kućni Kolektivni ugovor za radnike trgovačkog društva Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2020.
Aneks - Dodatak II Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda 01.01.2023. 31.12.2027.
184 Kućni Kolektivni ugovor za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 13.12.2017. 13.12.2019.
Aneks - Anex broj I. kolektivnom ugovoru za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 13.12.2017. 13.12.2019.
Aneks - Anex broj II. kolektivnom ugovoru za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 01.01.2019. 13.12.2019.
185 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD LABIN d.o.o. 05.12.2017. 05.12.2021.
Aneks - I. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora VODOVOD LABIN d.o.o. 08.05.2020.
Aneks - II. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora VODOVOD LABIN d.o.o. 09.10.2020.
186 Kućni Kolektivni ugovor za MONTING d.o.o. 01.12.2017. 01.12.2021.
187 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MEHANIZACIJA d.o.o. 01.12.2017.
188 Kućni Kolektivni ugovor Vodovod - hidrogeološki radovi d.o.o. 27.11.2017. 27.11.2021.
189 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o. 01.11.2017.
190 Kućni Kolektivni ugovor OV - Održavanje vagona d.o.o. 01.11.2017. 31.10.2020.
191 Kućni Kolektivni ugovor za PLIVA HRVATSKA d.o.o. 01.11.2017. 31.10.2019.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za PLIVA HRVATSKA d.o.o. 01.11.2019. 31.10.2021.
192 Kućni Kolektivni ugovor za P. P. C. BUZET d.o.o. 01.10.2017.
Aneks - Aneks I kolektivnog ugovora za P. P. C. BUZET d.o.o. 01.11.2019.
Aneks - Aneks II kolektivnog ugovora za P. P. C. BUZET d.o.o. 14.04.2020.
193 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 26.09.2017.
Aneks - Prve (I) izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 12.10.2018.
194 Kućni Kolektivni ugovor Esplanade Oleander d.o.o Zagreb 07.08.2017.
195 Kućni Kolektivni ugovor za radnike VODOOPSKREBE I ODVODNJE Cres Lošinj d.o.o. 01.08.2017. 31.07.2021.
196 Kućni Kolektivni ugovor o pravima o obvezama radnika i poslodavca u Brodogradilištu Viktor Lenac d.o.o. 01.07.2017.
197 Kućni Kolektivni ugovor za ODLAGALIŠTE d.o.o. 01.05.2017. 30.04.2022.
198 Kućni Kolektivni ugovor SLAVČA D.O.O. 01.05.2017. 30.04.2019.
199 Kućni Kolektivni ugovor za EKO KONG d.o.o. 01.05.2017. 30.04.2022.
200 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD Osijek d.o.o. 17.03.2017. 17.03.2021.
Ukupno: 525 ugovora, 308 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.