Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
181 Kućni Kolektivni ugovor za Agroduhan d.o.o. 14.07.2011. 31.12.2015.
182 Kućni Kolektivni ugovor za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.07.2011. 01.10.2015.
Aneks - I. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.02.2012. 31.05.2012.
Aneks - II. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.06.2012. 30.11.2012.
Aneks - III. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.02.2013. 30.06.2013.
Aneks - IV. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.07.2013. 30.09.2013.
Aneks - V. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.10.2013. 30.11.2013.
Aneks - VI. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.02.2014. 30.11.2014.
Aneks - VII. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.03.2014. 30.04.2014.
184 Kućni Kolektivni ugovor za Koprivnica Plin d.o.o. 18.04.2011.
185 Kućni Kolektivni ugovor za Agroproteinka d.d. 01.02.2011.
186 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Vrela d.o.o. Rab 01.02.2011.
187 Kućni Kolektivni ugovor za CALUCEM d.o.o. 01.01.2011. 31.12.2013.
188 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković aparati d.d. 01.01.2011.
189 Kućni Kolektivni ugovor za GKP Pre-Kom d.o.o. Prelog 01.01.2011. 31.12.2013.
190 Kućni Kolektivni ugovor za trgovačko društvo Orljava d.o.o. Požega 01.01.2011.
191 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Vrbovec 07.12.2010.
Aneks - I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Vrbovec 02.12.2014.
192 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca "Đuro Đaković" Energetika i infrastruktura d.o.o. Slavonski Brod 22.11.2010. 21.11.2012.
193 Kućni Kolektivni ugovor Magnum Opatija doo - Opatija 23.10.2010.
194 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Končar energetski transformatori d.o.o. 01.10.2010. 30.09.2013.
195 Kućni Kolektivni ugovor za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 31.08.2010.
Aneks - Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 27.07.2012.
196 Kućni Kolektivni ugovor Arenaturist d.d. - Pula 10.08.2010.
197 Kućni Kolektivni ugovor za Darkom d.o.o. 07.06.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnog ugovora za Darkom d.o.o. 15.12.2011.
198 Kućni Kolektivni ugovor za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.06.2010. 31.12.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnom ugovoru za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.07.2010. 31.12.2010.
199 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Tehnomont 01.06.2010. 01.06.2012.
200 Kućni Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. Slavonski Brod 30.04.2010. 30.04.2011.
Ukupno: 299 ugovora, 158 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.