Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
1 Kućni Kolektivni ugovor za SAMOBORKA d.d. Samobor 01.12.2021. 01.12.2022.
2 Kućni Kolektivni ugovor za MONTING d.o.o. 01.12.2021.
3 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlenike u Društvu Koestlin d.d. Bjelovar 01.11.2021. 31.10.2023.
4 Kućni Kolektivni ugovor za radnike IKEA Hrvatska d.o.o. 01.09.2021. 31.08.2026.
5 Kućni Kolektivni ugovor za ATLANTIC TRADE d.o.o. 01.09.2021. 31.08.2023.
6 Kućni Kolektivni ugovor za CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION GLAVNA PODRUŽNICA ZAGREB 01.08.2021. 31.01.2022.
7 Kućni Kolektivni ugovor za Tisak plus d.d. 01.07.2021. 30.06.2026.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru za Tisak plus d.d. 01.07.2021. 31.12.2021.
8 Kućni Kolektivni ugovor za dioničko društvo Saponia 01.07.2021. 30.06.2024.
9 Kućni Kolektivni ugovor za SUNCE HOTELI d.o.o. 01.06.2021.
10 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. 01.06.2021. 31.05.2026.
11 Kućni Kolektivni ugovor za EUROBETON d.d. 15.04.2021. 31.01.2022.
Aneks - Kolektivni ugovor za EUROBETON d.d. 15.04.2021. 31.01.2022.
12 Kućni Kolektivni ugovor za radnike trgovačkog društva DS Smith Belišće Croatia d.o.o. 01.04.2021.
13 Kućni Kolektivni ugovor za LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. 01.04.2021. 01.04.2022.
14 Kućni Kolektivni ugovor za STSI d.o.o. 01.04.2021.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru za STSI d.o.o. - Covid -19 20.04.2020.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru za STSI d.o.o. 01.07.2020.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru za STSI d.o.o. 01.10.2020.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru za STSI d.o.o. 01.01.2021.
15 Kućni Kolektivni ugovor za EKO-MEĐIMURJE d.d. 01.02.2021. 31.01.2023.
16 Kućni Kolektivni ugovor za IGMA d.o.o. 01.01.2021. 31.12.2021.
17 Kućni Kolektivni ugovor za Gradsko društvo Crvenog križa Pakrec 01.01.2021. 31.12.2021.
18 Kućni Kolektivni ugovor za Konzum plus d.o.o. 01.01.2021. 31.12.2025.
19 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.01.2021. 31.12.2021.
20 Kućni Kolektivni ugovor o obračunu i isplati plaće i ostalih materijalnih prava radnika u DURAN d.d. 01.01.2021. 31.12.2021.
Aneks - Izmjena Kolektivnog ugovora o godišnjim odmorima i dopustima u DURAN d.d. 01.01.2021. 31.12.2021.
Ukupno: 421 ugovora, 239 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.