Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
41 Kućni Kolektivni ugovor za KAMING d.d. 04.11.2016. 15.04.2019.
42 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.11.2016. 30.10.2017.
43 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.11.2016. 30.10.2017.
45 Kućni Kolektivni ugovor za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 11.07.2016. 20.03.2020.
Aneks - Prve Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.03.2018.
46 Kućni Kolektivni ugovor za DALEKOVOD d.d. 29.06.2016. 31.12.2017.
47 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNU USTANOVU NACIONALNI PARK KRKA 06.06.2016. 06.06.2020. 06.03.2020.
48 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.05.2016. 30.10.2016.
49 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.05.2016. 30.10.2016.
50 Kućni Kolektivni ugovor za NEXE GRADNJA d.o.o. 01.04.2016. 01.04.2017.
51 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR "GASTROCOM" DOO 01.04.2016. 31.12.2017.
52 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ERSTE CARD CLUB DOO 01.01.2016. 31.12.2016.
53 Kućni Kolektivni ugovor za NAŠICECEMENT d.d. 01.01.2016. 01.01.2017.
54 Kućni Plovput d.o.o. Split 01.12.2015. 09.12.2016.
55 Kućni ACG LUKAPS d.o.o. 01.11.2015. 01.11.2018.
56 Kućni Kolektivni ugovor za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.10.2015.
57 Kućni Kolektivni ugovor za VIADUKT d.d. 01.10.2015.
Aneks - Kolektivni ugovor za graditeljstvo - prve izmjene i dopune od 20.02.2018. 20.02.2018.
Aneks - Kolektivni ugovor za graditeljstvo - druge izmjene i dopune od 07.07.2020. 07.07.2020.
Aneks - Kolektivni ugovor za graditeljstvo - treće izmjene i dopune od 15.09.2020. 15.09.2020.
59 Kućni Kolektivni ugovor za PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o. 01.09.2015. 01.09.2019.
60 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Novi Agrar d.o.o. 01.08.2015. 01.08.2017.
Ukupno: 301 ugovora, 161 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.