Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
41 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.01.2021. 31.12.2021.
42 Kućni Kolektivni ugovor o obračunu i isplati plaće i ostalih materijalnih prava radnika u DURAN d.d. 01.01.2021. 31.12.2021.
Aneks - Izmjena Kolektivnog ugovora o godišnjim odmorima i dopustima u DURAN d.d. 01.01.2021. 31.12.2021.
43 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Starco Beli Manastir d.o.o. 01.01.2021. 31.12.2021.
44 Kućni Kolektivni ugovor za KNAUF INSULATION d.o.o. 01.01.2021. 31.12.2021.
45 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Rijeka promet d.d. 01.01.2021. 31.12.2021.
46 Kućni Kolektivni ugovor za radnike HP-Hrvatske pošte d.d. 01.01.2021. 31.12.2022.
47 Kućni Kolektivni ugovor za DALEKOVOD d.d. 15.12.2020. 31.12.2021.
48 Kućni Kolektivni ugovor za LIPIK GLAS d.o.o. 01.11.2020. 31.12.2021.
49 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u trgovačkom društvu PASTOR - TVA d.d. 01.10.2020. 30.09.2021.
50 Kućni Kolektivni ugovor za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.10.2020.
Aneks - Prve izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.12.2021.
51 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR o pravima i obvezama radnika i poslodavca za ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. 09.09.2020. 08.09.2022.
52 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. 01.09.2020. 31.08.2022.
53 Kućni Kolektivni ugovor za PETROKEMIJU d.d. 01.08.2020. 31.12.2021.
54 Kućni Kolektivni ugovor u društvu PROIZVODNJA OSO d.o.o. 13.07.2020. 31.12.2021.
55 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca za Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. 01.07.2020. 30.06.2023.
56 Kućni Kolektivni ugovor za NEXE d.d. 01.07.2020. 30.06.2022.
57 Kućni Kolektivni ugovor za radnike u Ustanovi ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA 01.07.2020. 30.06.2024.
58 Kućni Kolektivni ugovor za PHOENIX Farmacija d.o.o. 01.07.2020. 30.06.2023.
59 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u trgovačkom društvu KONČAR - ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.o.o. 01.06.2020. 30.09.2021.
60 Kućni Kolektivni ugovor za radnike zaposlene u T.d. VG Vodoopskrba d.o.o. 01.05.2020.
Ukupno: 495 ugovora, 296 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.