Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
22 Kućni Kolektivni ugovor za Dukat d.d. 01.04.2022. 31.03.2024.
23 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD LABIN d.o.o. 01.04.2022. 31.03.2026.
24 Kućni Kolektivni ugovor za P P K karlovačka mesna industrija d.d. 01.04.2022. 31.03.2024.
25 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u Borovo d.d. Vukovar 01.04.2022. 31.03.2025.
26 Kućni Kolektivni ugovor za radnike u trgovačkom društvu Komunalno Ozalj d.o.o. 11.03.2022.
27 Kućni Kolektivni ugovor za JAVNU USTANOVU „ NACIONALNI PARK BRIJUNI" 03.03.2022. 03.03.2026.
28 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. 01.03.2022. 01.03.2026.
29 Kućni Kolektivni ugovor za EUROBETON d.d. 01.02.2022. 31.01.2023.
Aneks - I. Anex Kolektivnom ugovoru za EUROBETON d.d. 01.10.2022. 31.01.2023.
30 Kućni Kolektivni ugovor za CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION GLAVNA PODRUŽNICA Zagreb 01.02.2022. 30.04.2022.
Aneks - I. Aneks Kolektivnom ugovoru za CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION GLAVNA PODRUŽNICA Zagreb 01.05.2022. 30.06.2022.
Aneks - II. Aneks Kolektivnom ugovoru za CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION GLAVNA PODRUŽNICA Zagreb 01.07.2022. 30.09.2022.
31 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.01.2022. 31.12.2022.
32 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u SSSH 01.12.2021.
Aneks - I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u SSSH 01.05.2022.
Aneks - II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u SSSH 01.07.2022.
Aneks - III. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u SSSH 20.12.2022.
33 Kućni Kolektivni ugovor za SAMOBORKA d.d. 01.12.2021. 01.12.2022.
34 Kućni Kolektivni ugovor za MONTING d.o.o. 01.12.2021.
35 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlenike u Društvu Koestlin d.d. Bjelovar 01.11.2021. 31.10.2023.
36 Kućni Kolektivni ugovor za radnike IKEA Hrvatska d.o.o. 01.09.2021. 31.08.2026.
37 Kućni Kolektivni ugovor za ATLANTIC TRADE d.o.o. 01.09.2021. 31.08.2023.
38 Kućni Kolektivni ugovor za radnike komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. 01.08.2021. 31.07.2025.
39 Kućni Kolektivni ugovor za CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION GLAVNA PODRUŽNICA ZAGREB 01.08.2021. 31.01.2022.
40 Kućni Kolektivni ugovor ČVORKOVAC d.o.o. Dalj 23.07.2021. 23.07.2023.
Ukupno: 525 ugovora, 308 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.