Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
141 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.01.2019. 01.01.2020.
142 Kućni Kolektivni ugovor za AD PLASTIK d.d. Solin 01.01.2019. 31.12.2020.
Aneks - Kolektivni ugovor za AD PLASTIK d.d. Solin 01.01.2021. 31.12.2021.
143 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Impol - TLM d.o.o. 01.01.2019.
144 Kućni Kolektivni ugovor ACG LUKAPS d.o.o. 01.12.2018. 27.12.2021.
145 Kućni Kolektivni ugovor GK poduzeća KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica 01.11.2018.
146 Kućni Kolektivni ugovor ČVORKOVAC d.o.o. DALJ 27.10.2018. 27.10.2020.
147 Kućni Kolektivni ugovor za UNIKOM d.o.o. 23.10.2018. 31.12.2021.
148 Kućni Kolektivni ugovor za EKO MEĐIMURJE d.d. 01.10.2018. 31.12.2019.
149 Kućni Kolektivni ugovor za DALEKOVOD d.d. 20.09.2018. 31.12.2019.
150 Kućni KU o pravima i obvezama radnika i poslodavca u KM KOVNICA d.o.o. 01.08.2018. 31.07.2020.
151 Kućni Kolektivni ugovor za radnike u trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 01.08.2018. 31.07.2022.
152 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.07.2018. 30.06.2019.
153 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.07.2018. 30.06.2019.
154 Kućni Kolektivni ugovor za ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. 01.07.2018. 31.12.2020.
Aneks - Dodatak 2 Kolektivnom ugovoru za ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. 01.09.2019. 31.12.2020.
155 Kućni KU o pravima i obvezama radnika i poslodavca u KM ALATI d.o.o. 01.07.2018. 30.06.2019.
156 Kućni Kolektivni ugovor za Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. 01.07.2018. 30.06.2021.
157 Kućni Kolektivni ugovor za JANAF d.d. 01.07.2018. 30.06.2020.
Aneks - Dodatak br. I kolektivnom ugovoru za JANAF d.d. 25.06.2020. 31.12.2020.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru za JANAF d.d. 01.07.2020. 31.12.2020.
Aneks - Dodatak broj II. kolektivnom ugovoru za JANAF d.d. 01.01.2021. 31.12.2021.
Aneks - Dodatak broj II-2. kolektivnom ugovoru za JANAF d.d. 01.01.2021. 31.12.2021.
158 Kućni Kolektivni ugovor ODVODNJA d.o.o. ZADAR 18.06.2018.
159 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. 01.05.2018. 30.04.2019.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru 1 o pravima i obvezama radnika i poslodavca Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. 29.05.2019. 30.04.2020.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru 2 o pravima i obvezama radnika i poslodavca Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. 25.05.2020. 30.04.2021.
160 Kućni Kolektivni ugovor za radnike GTG plin d.o.o. u Karlovcu 01.05.2018.
Ukupno: 525 ugovora, 308 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.