Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
201 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca za društva u koncernu Končar elektroindustrija d.d. 01.07.2008.
202 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković alatnica d.o.o. 01.05.2008.
203 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Olt d.d. Osijek 03.04.2008.
204 Kućni Kolektivni ugovor Novokom d.o.o. Novi Marof 13.03.2008. 12.03.2010.
205 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ d.d. 01.03.2008. 31.12.2008.
206 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 01.03.2008. 31.12.2008.
207 Kućni Kolektivni ugovor o pravima o i obvezama radnika i poslodavca A.K.Z. 21.02.2008.
208 Kućni Kolektivni ugovor za 6. MAJ d.o.o. 01.01.2008. 31.12.2009.
209 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca za Đuro Đaković - Zavarene posude d.d. 01.01.2008. 01.01.2009.
210 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor Grupe Podravka 01.01.2008.
211 Kućni Kolektivni ugovor Parkovi d.o.o. Opatija 01.12.2007.
212 Kućni Krka d.o.o. 01.10.2007. 01.10.2012.
213 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor za INDUSTROGRADNJA d.d. 01.09.2007.
214 Kućni Kolektivni ugovor za VATROSTALNA SISAK d.o.o. 15.08.2007. 01.01.2019.
Aneks - Ugovor o izmjeni kolektivnog ugovora za VATROSTALNA SISAK d.o.o. 01.03.2010. 31.12.2010.
215 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Metaling d.o.o. 01.08.2007.
216 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Panex d.d. 01.07.2007.
217 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Hidrotehnika d.o.o. 01.06.2007. 01.06.2008.
218 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca ALMOS d.o.o. 01.05.2007. 01.05.2008.
219 Kućni Kolektivni ugovor za Lukom d.o.o. 01.04.2007.
220 Kućni Kolektivni ugovor za IGMA d.o.o. 01.03.2007. 01.03.2008.
Ukupno: 281 ugovora, 148 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.