Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
201 Kućni Kolektivni ugovor za Hoteli Novi d.o.o. - Zagreb 01.05.2015.
202 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.05.2015. 30.04.2016.
203 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.05.2015. 30.04.2016.
204 Kućni Mirna d.d. 22.04.2015.
205 Kućni SQEE 15.04.2015. 31.12.2015.
206 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2016.
207 Kućni Kolektivni ugovor za NEXE GRADNJA d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2016.
Aneks - Aneks kolektivnog ugovora za NEXE GRADNJA d.o.o. 01.05.2015. 01.04.2016.
208 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Groblja Jastrebarsko d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2019.
210 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Blata d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2018.
211 Kućni Kolektivni ugovor za Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 01.04.2015. 01.04.2017.
213 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković termoenergetska postrojenja d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2016.
214 Kućni Kolektivni ugovor Oaza Sunca doo - Kaštel Štafilić 01.04.2015. 31.03.2016.
215 Kućni Kolektivni ugovor zaposlenih u Lipovljani lignum d.o.o. Lipovljani 19.03.2015.
216 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Karoline d.o.o. Osijek 06.03.2015.
217 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Hana d.o.o. 01.03.2015. 01.04.2018.
218 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Niza d.o.o. 01.03.2015. 01.04.2018.
219 Kućni Kolektivni ugovor za Plamen d.o.o. 01.03.2015. 01.03.2018.
220 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Luka Rijeka d.d. 27.02.2015. 27.02.2018.
Ukupno: 460 ugovora, 277 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.