Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
201 Kućni Kolektivni ugovor za MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. 01.04.2010. 31.03.2011.
Aneks - Odluka o povećanju osnovice plaće 01.08.2018.
202 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca OMCO CROATIA d.o.o. 01.04.2010.
203 Kućni Kolektivni ugovor za VIADUKT d.d. 01.01.2010. 01.10.2015.
Aneks - I. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.02.2012. 31.05.2012.
Aneks - II. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.06.2012. 30.11.2012.
Aneks - III. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.02.2013. 30.06.2013.
Aneks - IV. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.07.2013. 30.09.2013.
Aneks - V. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.10.2013. 30.11.2013.
Aneks - VI. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.02.2014. 28.02.2014.
Aneks - VII. Aneks Kolektivnom ugovoru od 01.03.2010. (evid. broj 10/10) za VIADUKT d.d. 01.03.2014. 30.04.2014.
204 Kućni Kolektivni ugovor za HOLCIM mineralni agregati d.o.o. 01.01.2010. 31.12.2010.
Aneks - Aneks br. 1 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM mineralni agregati d.o.o. 01.01.2010. 31.12.2011.
Aneks - Aneks br. 10 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM mineralni agregati d.o.o. 01.01.2016. 31.03.2016.
205 Kućni Kolektivni ugovor za POMGRAD INŽENJERING d.o.o. 01.01.2010.
206 Kućni Kolektivni ugovor za IGM ŠLJUNČARA Trstenik d.o.o. 01.12.2009. 01.12.2015.
207 Kućni Kolektivni ugovor za radnike društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. 01.11.2009. 31.10.2013.
208 Kućni Kolektivni ugovor za Vodovod-Osijek d.o.o. 27.06.2009. 26.06.2011.
209 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Sava d.o.o. 03.03.2009.
210 Kućni Kolektivni ugovor za LIČKA TVORNICA VAPNA d.o.o. 01.01.2009.
211 Kućni Kolektivni ugovor Komunalac Petrinja d.o.o., Petrinja 01.11.2008.
212 Kućni Kolektivni ugovor za Međimurje-plin d.o.o. Čakovec 01.10.2008.
213 Kućni Kolektivni ugovor za Krakom d.o.o. 08.08.2008.
214 Kućni Kolektivni ugovor za MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. 01.08.2008. 01.04.2018.
215 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o. 01.07.2008. 31.12.2008.
216 Kućni Kolektivni ugovor za POMGRAD-GRADNJA d.o.o. 01.07.2008. 31.12.2008.
217 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u ALSTOM Hrvatska d.o.o. 01.07.2008.
218 Kućni Kolektivni ugovor za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.07.2008. 31.12.2018.
Aneks - I. ANEKS Kolektivnom ugovoru za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.10.2014. 31.12.2014.
Aneks - II. ANEKS Kolektivnom ugovoru za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.01.2015. 30.04.2015.
219 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca za društva u koncernu Končar elektroindustrija d.d. 01.07.2008.
220 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković alatnica d.o.o. 01.05.2008.
Ukupno: 299 ugovora, 158 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.