Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
161 Kućni Kolektivni ugovor "Imeprial" dd - Rab 03.01.2012.
162 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Same deutz-fahr žetelice d.o.o. 18.11.2011.
163 Kućni Kolektivni ugovor za Agroduhan d.o.o. 14.07.2011. 31.12.2015.
164 Kućni Kolektivni ugovor za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.07.2011. 01.10.2015.
Aneks - I. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.02.2012. 31.05.2012.
Aneks - II. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.06.2012. 30.11.2012.
Aneks - III. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.02.2013. 30.06.2013.
Aneks - IV. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.07.2013. 30.09.2013.
Aneks - V. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.10.2013. 30.11.2013.
Aneks - VI. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.02.2014. 30.11.2014.
Aneks - VII. Aneks Kolektivnim ugovoru od 24.10.2011. godine (evid. broj 42/11) za VIADUKT-BANOVINA d.o.o. 01.03.2014. 30.04.2014.
166 Kućni Kolektivni ugovor za Koprivnica Plin d.o.o. 18.04.2011.
167 Kućni Kolektivni ugovor za Agroproteinka d.d. 01.02.2011.
168 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Vrela d.o.o. Rab 01.02.2011.
169 Kućni Kolektivni ugovor za CALUCEM d.o.o. 01.01.2011. 31.12.2013.
170 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković aparati d.d. 01.01.2011.
171 Kućni Kolektivni ugovor za GKP Pre-Kom d.o.o. Prelog 01.01.2011. 31.12.2013.
172 Kućni Kolektivni ugovor za trgovačko društvo Orljava d.o.o. Požega 01.01.2011.
173 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Vrbovec 07.12.2010.
Aneks - I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Vrbovec 02.12.2014.
174 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca "Đuro Đaković" Energetika i infrastruktura d.o.o. Slavonski Brod 22.11.2010. 21.11.2012.
175 Kućni Kolektivni ugovor Magnum Opatija doo - Opatija 23.10.2010.
176 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Končar energetski transformatori d.o.o. 01.10.2010. 30.09.2013.
177 Kućni Kolektivni ugovor za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 31.08.2010.
Aneks - Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 27.07.2012.
178 Kućni Kolektivni ugovor Arenaturist d.d. - Pula 10.08.2010.
179 Kućni Kolektivni ugovor za Darkom d.o.o. 07.06.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnog ugovora za Darkom d.o.o. 15.12.2011.
180 Kućni Kolektivni ugovor za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.06.2010. 31.12.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnom ugovoru za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.07.2010. 31.12.2010.
Ukupno: 281 ugovora, 148 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.