Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
161 Kućni KU o pravima i obvezama radnika i poslodavca u KM ALATI d.o.o. 01.07.2018. 30.06.2019.
162 Kućni Kolektivni ugovor za Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. 01.07.2018. 30.06.2021.
163 Kućni Kolektivni ugovor za JANAF d.d. 01.07.2018. 30.06.2020.
Aneks - Dodatak br. I kolektivnom ugovoru za JANAF d.d. 25.06.2020. 31.12.2020.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru za JANAF d.d. 01.07.2020. 31.12.2020.
Aneks - Dodatak broj II. kolektivnom ugovoru za JANAF d.d. 01.01.2021. 31.12.2021.
Aneks - Dodatak broj II-2. kolektivnom ugovoru za JANAF d.d. 01.01.2021. 31.12.2021.
164 Kućni Kolektivni ugovor ODVODNJA d.o.o. ZADAR 18.06.2018.
165 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. 01.05.2018. 30.04.2019.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru 1 o pravima i obvezama radnika i poslodavca Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. 29.05.2019. 30.04.2020.
Aneks - Dodatak kolektivnom ugovoru 2 o pravima i obvezama radnika i poslodavca Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. 25.05.2020. 30.04.2021.
166 Kućni Kolektivni ugovor za radnike GTG plin d.o.o. u Karlovcu 01.05.2018.
167 Kućni Kolektivni ugovor za JAVNU USTANOVU „ NACIONALNI PARK BRIJUNI" 26.04.2018. 26.04.2022.
Aneks - Dodatak I. kolektivnom ugovoru za JAVNU USTANOVU „ NACIONALNI PARK BRIJUNI" 10.07.2019. 26.04.2022.
Aneks - Dodatak II. kolektivnom ugovoru za JAVNU USTANOVU „ NACIONALNI PARK BRIJUNI" 08.07.2020. 26.04.2022.
168 Kućni Kolektivni ugovor za MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC 01.04.2018. 31.03.2022.
Aneks - I. Sporazum o dopuni Kolektivnog ugovora za MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC 01.10.2018.
Aneks - II. Sporazum o dopuni Kolektivnog ugovora za MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC 27.12.2018.
169 Kućni Kolektivni ugovor za Cedevitu d.o.o. 01.04.2018. 31.03.2020.
170 Kućni Kolektivni ugovor za NEVU d.o.o. 01.04.2018. 31.03.2020.
Aneks - Aneks kolektivnom ugovoru za NEVU d.o.o. od 29.03.2018. 01.11.2019. 31.03.2022.
171 Kućni Kolektivni ugovor za Pružne građevine d.o.o. 01.04.2018. 01.04.2021.
173 Kućni Kolektivni ugovor za MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. 01.04.2018. 01.08.2022.
174 Kućni Kolektivni ugovor za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 21.03.2018. 01.10.2020.
Aneks - Druge Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.08.2019. 01.10.2020.
Aneks - Treće Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.01.2020. 01.10.2020.
175 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-ŠIBENIK d.o.o. 01.03.2018.
176 Kućni Kolektivni ugovor za OSIJEK-KOTEKS d.d. 01.03.2018.
177 Kućni Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. 01.02.2018. 31.01.2022.
178 Kućni Kolektivni ugovor za Privreda d.o.o. 28.01.2018.
179 Kućni Kolektivni ugovor za HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2019.
Aneks - Aneks br. 1 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. 01.08.2018. 31.12.2019.
Aneks - Aneks br. 2 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. 01.01.2019. 31.12.2019.
180 Kućni Kolektivni ugovor za CALUCEM d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2018.
Aneks - Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za CALUCEM d.o.o. 01.01.2019.
Aneks - Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za CALUCEM d.o.o. 01.12.2021.
Ukupno: 531 ugovora, 309 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.