Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
161 Kućni Kolektivni ugovor za JAVNU USTANOVU „ NACIONALNI PARK BRIJUNI" 26.04.2018. 26.04.2022.
Aneks - Dodatak I. kolektivnom ugovoru za JAVNU USTANOVU „ NACIONALNI PARK BRIJUNI" 10.07.2019. 26.04.2022.
Aneks - Dodatak II. kolektivnom ugovoru za JAVNU USTANOVU „ NACIONALNI PARK BRIJUNI" 08.07.2020. 26.04.2022.
162 Kućni Kolektivni ugovor za MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC 01.04.2018. 31.03.2022.
Aneks - I. Sporazum o dopuni Kolektivnog ugovora za MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC 01.10.2018.
Aneks - II. Sporazum o dopuni Kolektivnog ugovora za MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC 27.12.2018.
163 Kućni Kolektivni ugovor za Cedevitu d.o.o. 01.04.2018. 31.03.2020.
164 Kućni Kolektivni ugovor za NEVU d.o.o. 01.04.2018. 31.03.2020.
Aneks - Aneks kolektivnom ugovoru za NEVU d.o.o. od 29.03.2018. 01.11.2019. 31.03.2022.
165 Kućni Kolektivni ugovor za Pružne građevine d.o.o. 01.04.2018. 01.04.2021.
167 Kućni Kolektivni ugovor za MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. 01.04.2018. 01.08.2022.
168 Kućni Kolektivni ugovor za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 21.03.2018. 01.10.2020.
Aneks - Druge Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.08.2019. 01.10.2020.
Aneks - Treće Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.01.2020. 01.10.2020.
169 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-ŠIBENIK d.o.o. 01.03.2018.
170 Kućni Kolektivni ugovor za OSIJEK-KOTEKS d.d. 01.03.2018.
171 Kućni Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. 01.02.2018. 31.01.2022.
172 Kućni Kolektivni ugovor za Privreda d.o.o. 28.01.2018.
173 Kućni Kolektivni ugovor za HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2019.
Aneks - Aneks br. 1 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. 01.08.2018. 31.12.2019.
Aneks - Aneks br. 2 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. 01.01.2019. 31.12.2019.
174 Kućni Kolektivni ugovor za CALUCEM d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2018.
Aneks - Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za CALUCEM d.o.o. 01.01.2019.
Aneks - Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za CALUCEM d.o.o. 01.12.2021.
175 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2018.
176 Kućni Kolektivni ugovor Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2020.
177 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u LTH Metalni lijev d.o.o. 01.01.2018.
Aneks - Dodatak I. kolektivnom ugovoru o pravima i obvezama radnika i poslodavca u LTH Metalni lijev d.o.o. 11.05.2021.
178 Kućni Kolektivni ugovor za POMGRAD-GRADNJA d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2018.
179 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u SSSH 01.01.2018. 17.11.2021.
Aneks - I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 01.04.2018. 17.11.2021.
Aneks - II. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 18.12.2018. 17.11.2021.
Aneks - III. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 25.07.2019. 17.11.2021.
Aneks - IV. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 10.12.2020. 17.11.2021.
180 Kućni Kolektivni ugovor za radnike HP-Hrvatske pošte d.d. 01.01.2018. 31.12.2020.
Ukupno: 525 ugovora, 308 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.