Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
81 Kućni Kolektivni ugovor za Komunalac Požega d.o.o. 10.02.2015.
82 Kućni Kolektivni ugovor za Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. 01.02.2015.
83 Kućni Kolektivni ugovor za Plin Vrbovec d.o.o. 01.02.2015.
84 Kućni Kolektivni ugovor za Hrvatski duhani d.d. 01.02.2015. 31.12.2016.
85 Kućni Kolektivni ugovor za Komunalac d.o.o. Jurdani (Opatija) 01.02.2015. 31.01.2020.
86 Kućni Kolektivni ugovor za TONDACH HRVATSKA d.d. 20.01.2015. 20.01.2019.
87 Kućni Kolektivni ugovor Hotel Split dd 01.01.2015. 31.12.2016.
88 Kućni Kolektivni ugovor za Erste Card Club d.o.o 01.01.2015. 31.12.2015.
90 Kućni Kolektivni ugovor za NAŠICECEMENT d.d. 01.01.2015. 01.01.2016.
91 Kućni Kolektivni ugovor za radnike KD Čistoća d.o.o. Rijeka 01.01.2015. 31.12.2015.
92 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u Bilfinger Đuro Đaković montaža d.o.o. 01.01.2015. 01.01.2018.
94 Kućni Kolektivni ugovor za radnike društva Energo d.o.o. Rijeka 12.12.2014. 31.12.2016.
95 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Dubrava 01.12.2014.
96 Kućni Kolektivni ugovor za IGMA d.o.o. 01.12.2014. 01.12.2015.
Aneks - Aneks br. 1 Kolektivnog ugovora za IGMA d.o.o. 01.01.2016. 02.03.2017.
97 Kućni Kolektivni ugovor Vodovod-hidrogeološki radovi d.o.o. 27.11.2014. 26.11.2017.
98 Kućni Kolektivni ugovor za Kraš d.d. 18.11.2014.
99 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u Borovo d.d. Vukovar 01.10.2014. 30.09.2015.
Ukupno: 296 ugovora, 154 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.