Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
61 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Blata d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2018.
62 Kućni Kolektivni ugovor za Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 01.04.2015. 01.04.2017.
64 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković termoenergetska postrojenja d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2016.
65 Kućni Kolektivni ugovor Oaza Sunca doo - Kaštel Štafilić 01.04.2015. 31.03.2016.
66 Kućni Kolektivni ugovor zaposlenih u Lipovljani lignum d.o.o. Lipovljani 19.03.2015.
67 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Karoline d.o.o. Osijek 06.03.2015.
68 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Hana d.o.o. 01.03.2015. 01.04.2018.
69 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Niza d.o.o. 01.03.2015. 01.04.2018.
70 Kućni Kolektivni ugovor za Plamen d.o.o. 01.03.2015. 01.03.2018.
71 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Luka Rijeka d.d. 27.02.2015. 27.02.2018.
72 Kućni Kolektivni ugovor za Komunalac Požega d.o.o. 10.02.2015.
73 Kućni Kolektivni ugovor za Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. 01.02.2015.
74 Kućni Kolektivni ugovor za Plin Vrbovec d.o.o. 01.02.2015.
75 Kućni Kolektivni ugovor za Hrvatski duhani d.d. 01.02.2015. 31.12.2016.
76 Kućni Kolektivni ugovor za Komunalac d.o.o. Jurdani (Opatija) 01.02.2015. 31.01.2020.
77 Kućni Kolektivni ugovor za TONDACH HRVATSKA d.d. 20.01.2015. 20.01.2019.
78 Kućni Kolektivni ugovor Hotel Split dd 01.01.2015. 31.12.2016.
79 Kućni Kolektivni ugovor za Erste Card Club d.o.o 01.01.2015. 31.12.2015.
Ukupno: 287 ugovora, 152 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.