Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
61 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-ŠIBENIK d.o.o. 01.03.2018.
62 Kućni Kolektivni ugovor za OSIJEK-KOTEKS d.d. 01.03.2018.
63 Kućni Kolektivni ugovor za HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2019.
Aneks - Aneks br. 1 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. 01.08.2018. 31.12.2019.
Aneks - Aneks br. 2 Kolektivnom ugovoru za HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. 01.01.2019. 31.12.2019.
64 Kućni Kolektivni ugovor za CALUCEM d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2018.
65 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2018.
66 Kućni Kolektivni ugovor za POMGRAD-GRADNJA d.o.o. 01.01.2018. 31.12.2018.
67 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u SSSH 01.01.2018.
Aneks - I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 01.04.2018.
Aneks - II. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 18.12.2018.
Aneks - III. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 25.07.2019.
Aneks - IV. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u SSSH 10.12.2020.
68 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu 01.01.2018. 31.12.2019.
69 Kućni Kolektivni ugovor za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 13.12.2017. 13.12.2019.
Aneks - Anex broj I. kolektivnom ugovoru za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 13.12.2017. 13.12.2019.
Aneks - Anex broj II. kolektivnom ugovoru za MESSERCROATIA PLIN d.o.o. 01.01.2019. 13.12.2019.
70 Kućni Kolektivni ugovor za MONTING d.o.o. 01.12.2017.
71 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MEHANIZACIJA d.o.o. 01.12.2017.
72 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o. 01.11.2017.
73 Kućni Kolektivni ugovor za PLIVA HRVATSKA d.o.o. 01.11.2017. 31.10.2019.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za PLIVA HRVATSKA d.o.o. 01.11.2019. 31.10.2021.
74 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 26.09.2017.
Aneks - Prve (I) izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 12.10.2018.
75 Kućni Kolektivni ugovor za EKO MEĐIMURJE d.d. 01.01.2017. 01.10.2018.
76 Kućni Kolektivni ugovor za IGMA d.o.o. 01.01.2017. 01.01.2018.
77 Kućni Kolektivni ugovor o godišnjim odmorima, dopustima i materijalnim pravima radnika za VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d. 01.01.2017. 31.12.2021.
Aneks - Izmjene i dopune kolektivnog ugovora o materijalnim pravima radnika za VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d. 26.05.2020. 31.12.2021.
78 Kućni Kolektivni ugovor za NAŠICECEMENT d.d. 01.01.2017. 01.01.2018.
79 Kućni Kolektivni ugovor za HOLCIM mineralni agregati d.o.o. 01.01.2017. 31.12.2017.
80 Kućni Kolektivni ugovor za GOLUBOVEČKI KAMENOLOM d.d. 10.11.2016.
Ukupno: 357 ugovora, 196 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.