Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
1 Kućni Kolektivni ugovor za Samoborka d.d. 01.01.2023. 07.02.2025.
2 Kućni Kolektivni ugovor za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 14.12.2022.
3 Kućni Kolektivni ugovor za IZGRADNJA-VVK d.o.o. 01.09.2022.
Aneks - I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za IZGRADNJA-VVK d.o.o. 01.01.2023.
4 Kućni Kolektivni ugovor za MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. 01.08.2022.
5 Granski Kolektivni ugovor za graditeljstvo - pročišćeni tekst 13.07.2022.
Aneks - Kolektivni ugovor za graditeljstvo - pete izmjene i dopune od 15.09.2022. 15.09.2022.
6 Kućni Kolektivni ugovor za NEXE d.d. 01.07.2022. 01.07.2024.
7 Kućni Kolektivni ugovor za DALEKOVOD d.d. 01.07.2022. 31.12.2023.
8 Kućni Kolektivni ugovor za LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. 01.06.2022. 01.06.2023.
Aneks - Aneks Kolektivnog ugovora za LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. 01.01.2023. 01.06.2023.
9 Kućni Kolektivni ugovor za radnike KD KOZALA d.o.o. RIJEKA 25.05.2022. 25.05.2023.
10 Kućni Kolektivni ugovor za radnike RIJEKA plus d.o.o. 01.05.2022. 01.05.2023.
12 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD LABIN d.o.o. 01.04.2022. 31.03.2026.
13 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u Borovo d.d. Vukovar 01.04.2022. 31.03.2025.
14 Kućni Kolektivni ugovor za radnike u trgovačkom društvu Komunalno Ozalj d.o.o. 11.03.2022.
15 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. 01.03.2022. 01.03.2026.
16 Kućni Kolektivni ugovor za EUROBETON d.d. 01.02.2022. 31.01.2023.
Aneks - I. Anex Kolektivnom ugovoru za EUROBETON d.d. 01.10.2022. 31.01.2023.
17 Kućni Kolektivni ugovor za CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION GLAVNA PODRUŽNICA Zagreb 01.02.2022. 30.04.2022.
Aneks - I. Aneks Kolektivnom ugovoru za CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION GLAVNA PODRUŽNICA Zagreb 01.05.2022. 30.06.2022.
Aneks - II. Aneks Kolektivnom ugovoru za CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION GLAVNA PODRUŽNICA Zagreb 01.07.2022. 30.09.2022.
18 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.01.2022. 31.12.2022.
19 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u SSSH 01.12.2021.
Aneks - I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u SSSH 01.05.2022.
Aneks - II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u SSSH 01.07.2022.
Aneks - III. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u SSSH 20.12.2022.
20 Kućni Kolektivni ugovor za SAMOBORKA d.d. 01.12.2021. 01.12.2022.
Ukupno: 502 ugovora, 300 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.