Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
101 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca ELKA d.o.o. 01.07.2014.
102 Kućni Kolektivni ugovor Jadran dd Crikvenica 01.06.2014.
Aneks - Aneks I Kolektivnom ugovoru Jadran dd Crikvenica 01.06.2014. 01.06.2018.
103 Kućni Kolektivni ugovor Školjić doo - Jezera 01.06.2014.
104 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.06.2014. 30.04.2015.
105 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.06.2014. 30.04.2015.
108 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor za radnike Komunalija d.o.o. Ilok i radnike Kom-Iloka d.o.o. Ilok 20.05.2014. 19.05.2018.
Aneks - Kolektivni ugovor za radnike Komunalija d.o.o. Ilok i radnike Kom-Iloka d.o.o. Ilok 27.10.2014. 19.05.2018.
109 Kućni Kolektivni ugovor za Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. 14.05.2014. 14.05.2016.
110 Kućni Kolektivni ugovor Jadranski luksuzni hoteli d.d. Dubrovnik 01.05.2014. 30.04.2018.
Aneks - I. Dodatak Kolektivnom ugovoru Jadranskih luksuznih hotela d.d. Dubrovnik 01.09.2014. 30.04.2018.
Aneks - II. Dodatak Kolektivnom ugovoru Jadranskih luksuznih hotela d.d. Dubrovnik 01.01.2015. 30.04.2018.
111 Kućni Kolektivni ugovor za Adista d.o.o. 01.05.2014. 01.05.2015.
Aneks - Kolektivni ugovor za Adista d.o.o. 01.02.2015. 31.12.2017.
113 Kućni Kolektivni ugovor Motela Plitvice d.o.o. Lučko 01.05.2014. 30.04.2019.
114 Kućni Kolektivni ugovor za Agro-Tovarnik d.o.o. 29.04.2014.
115 Kućni Kolektivni ugovor za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera 08.04.2014. 07.04.2018.
120 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.04.2014. 01.04.2015.
Ukupno: 287 ugovora, 152 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.