Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
221 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.11.2016. 30.10.2017.
222 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.11.2016. 30.10.2017.
223 Kućni Kolektivni ugovor Makarski komunalac d.o.o. 19.10.2016. 19.10.2021.
224 Kućni Kolektivni ugovor za HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. 01.10.2016. 31.12.2017.
226 Kućni Kolektivni ugovor za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 11.07.2016. 01.10.2020.
Aneks - Prve Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.03.2018. 01.10.2020.
227 Kućni Kolektivni ugovor SLATINA KOM d.o.o. 01.07.2016. 30.06.2018.
228 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovora za Hrvatsku elektroprivredu 01.07.2016. 31.12.2017.
229 Kućni Kolektivni ugovor za DALEKOVOD d.d. 29.06.2016. 31.12.2017.
230 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNU USTANOVU NACIONALNI PARK KRKA 06.06.2016. 06.06.2020. 06.03.2020.
231 Kućni Kolektivni ugovor za HOTELI KOLOČEP d.d. 01.06.2016. 31.12.2017.
Aneks - Dodatak I. kolektivnog ugovora za HOTELI KOLOČEP d.d. 01.06.2016. 31.12.2017.
232 Kućni Kolektivni ugovor HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D. 01.06.2016. 31.12.2017.
233 Kućni Kolektivni ugovor za STSI d.o.o. 01.06.2016.
234 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD d.o.o. Makarska 10.05.2016. 10.05.2018.
235 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.05.2016. 30.10.2016.
236 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.05.2016. 30.10.2016.
237 Kućni Kolektivni ugovor za INA MALOPRODAJNI SERVISI d.o.o. 01.05.2016. 31.12.2017.
238 Kućni Kolektivni ugovor za INA d.d. 01.05.2016.
239 Kućni Kolektivni ugovor za HOTELI MAKARSKA d.d. 01.05.2016.
240 Kućni Kolektivni ugovor za NEXE GRADNJA d.o.o. 01.04.2016. 01.04.2017.
Ukupno: 530 ugovora, 312 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.