Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
221 Kućni Kolektivni ugovor za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 11.07.2016. 01.10.2020.
Aneks - Prve Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.03.2018. 01.10.2020.
222 Kućni Kolektivni ugovor SLATINA KOM d.o.o. 01.07.2016. 30.06.2018.
223 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovora za Hrvatsku elektroprivredu 01.07.2016. 31.12.2017.
224 Kućni Kolektivni ugovor za DALEKOVOD d.d. 29.06.2016. 31.12.2017.
225 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNU USTANOVU NACIONALNI PARK KRKA 06.06.2016. 06.06.2020. 06.03.2020.
226 Kućni Kolektivni ugovor za HOTELI KOLOČEP d.d. 01.06.2016. 31.12.2017.
Aneks - Dodatak I. kolektivnog ugovora za HOTELI KOLOČEP d.d. 01.06.2016. 31.12.2017.
227 Kućni Kolektivni ugovor HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D. 01.06.2016. 31.12.2017.
228 Kućni Kolektivni ugovor za STSI d.o.o. 01.06.2016.
229 Kućni Kolektivni ugovor VODOVOD d.o.o. Makarska 10.05.2016. 10.05.2018.
230 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.05.2016. 30.10.2016.
231 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.05.2016. 30.10.2016.
232 Kućni Kolektivni ugovor za INA MALOPRODAJNI SERVISI d.o.o. 01.05.2016. 31.12.2017.
233 Kućni Kolektivni ugovor za INA d.d. 01.05.2016.
234 Kućni Kolektivni ugovor za HOTELI MAKARSKA d.d. 01.05.2016.
235 Kućni Kolektivni ugovor za NEXE GRADNJA d.o.o. 01.04.2016. 01.04.2017.
236 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR "GASTROCOM" DOO 01.04.2016. 31.12.2017.
237 Kućni KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ERSTE CARD CLUB DOO 01.01.2016. 31.12.2016.
238 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Komunalnog društva Pag d.o.o. 01.01.2016.
Aneks - I. Izmjena kolektivnog ugovora za radnike Komunalnog društva Pag d.o.o. Pag 22.02.2016.
Aneks - II. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za radnike Komunalnog društva Pag d.o.o. 07.06.2018.
Aneks - III. Izmjena i dopune Kolektivnog ugovora za radnike Komunalnog društva Pag d.o.o. Pag 31.12.2019.
239 Kućni Kolektivni ugovor za radnike HP-Hrvatske pošte d.d. 01.01.2016. 31.12.2016.
240 Granski Kolektivni ugovor komunalnog društva PAG d.o.o. 01.01.2016.
Ukupno: 525 ugovora, 308 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.