Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
321 Kućni Kolektivni ugovor za Koprivnica Plin d.o.o. 18.04.2011.
322 Kućni Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. 01.02.2011. 31.01.2014.
Aneks - I. dodatak kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste d.o.o. 29.11.2012. 31.01.2014.
323 Kućni Kolektivni ugovor za Agroproteinka d.d. 01.02.2011.
324 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Vrela d.o.o. Rab 01.02.2011.
325 Kućni Kolektivni ugovor za CALUCEM d.o.o. 01.01.2011. 31.12.2013.
326 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković aparati d.d. 01.01.2011.
327 Kućni Kolektivni ugovor za GKP Pre-Kom d.o.o. Prelog 01.01.2011. 31.12.2013.
328 Kućni Kolektivni ugovor za trgovačko društvo Orljava d.o.o. Požega 01.01.2011.
329 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Vrbovec 07.12.2010.
Aneks - I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Vrbovec 02.12.2014.
330 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca "Đuro Đaković" Energetika i infrastruktura d.o.o. Slavonski Brod 22.11.2010. 21.11.2012.
331 Kućni Kolektivni ugovor Magnum Opatija doo - Opatija 23.10.2010.
332 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Končar energetski transformatori d.o.o. 01.10.2010. 30.09.2013.
333 Kućni Kolektivni ugovor za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 31.08.2010.
Aneks - Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 27.07.2012.
334 Kućni Kolektivni ugovor Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica 26.08.2010.
335 Kućni Kolektivni ugovor Arenaturist d.d. - Pula 10.08.2010.
336 Kućni Kolektivni ugovor za Darkom d.o.o. 07.06.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnog ugovora za Darkom d.o.o. 15.12.2011.
337 Kućni Kolektivni ugovor za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.06.2010. 31.12.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnom ugovoru za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.07.2010. 31.12.2010.
338 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Tehnomont 01.06.2010. 01.06.2012.
339 Kućni Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. Slavonski Brod 30.04.2010. 30.04.2011.
340 Kućni Kolektivni ugovor za MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. 01.04.2010. 31.03.2011.
Aneks - Odluka o povećanju osnovice plaće 01.08.2018. 01.09.2019.
Ukupno: 443 ugovora, 267 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.