Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
281 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u Borovo d.d. Vukovar 01.10.2014. 30.09.2015.
282 Kućni Kolektivni ugovor za HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. 01.10.2014. 30.09.2016.
284 Kućni Kolektivni ugovor Valamar Riviera d.d. 01.10.2014.
Aneks - Aneks I Kolektivnom ugovoru Valamar Riviera dd 01.11.2014.
Aneks - Aneks II Kolektivnom ugovoru Valamar Riviera dd 01.06.2016.
285 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. 30.09.2014. 30.09.2016.
287 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković inženjering d.d. 01.09.2014. 01.09.2016.
288 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković Proizvodnja opreme d.o.o. 23.08.2014. 28.08.2018.
289 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca za Đuro Đaković Holding d.d. 17.07.2014. 17.07.2016.
290 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Eurometal d.o.o. 14.07.2014.
291 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. 04.07.2014. 04.07.2016.
292 Kućni Kolektivni ugovor Newrest Dubrovnik doo 01.07.2014. 30.06.2019.
293 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca ELKA d.o.o. 01.07.2014.
294 Kućni Kolektivni ugovor Jadran dd Crikvenica 01.06.2014.
Aneks - Aneks I Kolektivnom ugovoru Jadran dd Crikvenica 01.06.2014. 01.06.2018.
295 Kućni Kolektivni ugovor Školjić doo - Jezera 01.06.2014.
296 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.06.2014. 30.04.2015.
297 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.06.2014. 30.04.2015.
300 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor za radnike Komunalija d.o.o. Ilok i radnike Kom-Iloka d.o.o. Ilok 20.05.2014. 19.05.2018.
Aneks - Kolektivni ugovor za radnike Komunalija d.o.o. Ilok i radnike Kom-Iloka d.o.o. Ilok 27.10.2014. 19.05.2018.
Ukupno: 502 ugovora, 300 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.