Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
281 Kućni Kolektivni ugovor Oaza Sunca doo - Kaštel Štafilić 01.04.2015. 31.03.2016.
282 Kućni Kolektivni ugovor zaposlenih u Lipovljani lignum d.o.o. Lipovljani 19.03.2015.
283 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Karoline d.o.o. Osijek 06.03.2015.
284 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Hana d.o.o. 01.03.2015. 01.04.2018.
285 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Niza d.o.o. 01.03.2015. 01.04.2018.
286 Kućni Kolektivni ugovor za Plamen d.o.o. 01.03.2015. 01.03.2018.
287 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Luka Rijeka d.d. 27.02.2015. 27.02.2018.
288 Kućni Kolektivni ugovor za TEKIJA d.o.o. 11.02.2015.
Aneks - Dodatak I. kolektivnog ugovora za TEKIJA d.o.o. 23.10.2018.
Aneks - Dodatak II. kolektivnog ugovora za TEKIJA d.o.o. 15.04.2019.
289 Kućni Kolektivni ugovor za Komunalac Požega d.o.o. 10.02.2015.
290 Kućni Kolektivni ugovor za Plin Vrbovec d.o.o. 01.02.2015.
291 Kućni Kolektivni ugovor za Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. 01.02.2015.
292 Kućni Kolektivni ugovor za Hrvatski duhani d.d. 01.02.2015. 31.12.2016.
293 Kućni Kolektivni ugovor za Komunalac d.o.o. Jurdani (Opatija) 01.02.2015. 31.01.2020.
295 Kućni Kolektivni ugovor za TONDACH HRVATSKA d.d. 20.01.2015. 20.01.2019.
296 Kućni Kolektivni ugovor za radinke Rijeka Promet d.d. RIJEKA 01.01.2015. 31.12.2015.
297 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Rijeka promet d.d. 01.01.2015. 31.12.2015.
298 Kućni Kolektivni ugovor "Hotel Split dd" 01.01.2015. 31.12.2016.
299 Kućni Kolektivni ugovor Hotel Split dd 01.01.2015. 31.12.2016.
300 Kućni Kolektivni ugovor za Erste Card Club d.o.o 01.01.2015. 31.12.2015.
Ukupno: 532 ugovora, 310 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.