Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
381 Kućni Kolektivni ugovor "Dalma - Ruskamen" doo - Omiš 01.09.2000.
382 Kućni Kolektivni ugovor Lječilište Istarske toplice 01.05.2000.
383 Kućni Kolektivni ugovor za Komus d.o.o. 26.01.2000.
384 Kućni Kolektivni ugovor za ELEKTROMETAL d.d. 01.06.1999.
385 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca Jedinstvo d.d. Krapina 01.04.1999.
386 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca METIS d.d. Rijeka 01.10.1998.
387 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-ŠIBENIK d.o.o. 01.07.1998. 30.06.1999.
388 Kućni Kolektivni ugovor Hoteli Tučepi dd - Tučepi 17.04.1998.
Aneks - Anex o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Hoteli Tučepi dd - Tučepi 01.07.1998.
Aneks - Anex o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Hoteli Tučepi dd - Tučepi 01.07.1998.
389 Kućni Kolektivni ugovor DRC Puntižela d.d. - Pula 01.10.1997.
Aneks - Aneks 1. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.10.1998.
Aneks - Aneks 2. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.01.1999.
Aneks - Aneks 3. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.05.2001.
Aneks - Aneks 4. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.08.2001. 31.01.2007.
Aneks - Aneks 5. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.10.2001. 06.02.2003.
Aneks - Aneks 6. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.02.2007. 31.12.2007.
Aneks - Aneks 7. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.01.2008. 31.07.2008.
Aneks - Aneks 8. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.08.2008. 31.05.2009.
Aneks - Aneks 9. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.06.2009.
Aneks - Aneks 10. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.07.2013.
Aneks - Aneks 11. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.01.2014. 31.12.2014.
Aneks - Aneks 12. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.01.2015.
390 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca BRODOGRADILIŠTE CRES d.d. 07.03.1997.
391 Kućni Kolektivni ugovor za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.1996. 30.11.1997.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.1997. 30.11.1998.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.1998. 30.11.1999.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.1999. 30.11.2000.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.2000. 30.11.2001.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.2001. 30.11.2003.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.10.2006. 30.09.2008.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.02.2007. 31.01.2009.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.02.2011. 31.01.2013.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.09.2014. 31.08.2016.
392 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODOGRADILIŠTE D.D. Mali Lošinj 25.11.1996.
393 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca ZM-Metal d.o.o. 01.06.1995.
Ukupno: 393 ugovora, 233 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.