Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
361 Kućni Kolektivni ugovor za Koprivnica Plin d.o.o. 18.04.2011.
362 Kućni Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. 01.02.2011. 31.01.2014.
Aneks - I. dodatak kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste d.o.o. 29.11.2012. 31.01.2014.
363 Kućni Kolektivni ugovor za Agroproteinka d.d. 01.02.2011.
364 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Vrela d.o.o. Rab 01.02.2011.
365 Kućni Kolektivni ugovor za CALUCEM d.o.o. 01.01.2011. 31.12.2013.
366 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković aparati d.d. 01.01.2011.
367 Kućni Kolektivni ugovor za GKP Pre-Kom d.o.o. Prelog 01.01.2011. 31.12.2013.
368 Kućni Kolektivni ugovor za trgovačko društvo Orljava d.o.o. Požega 01.01.2011.
369 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Vrbovec 07.12.2010.
Aneks - I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Vrbovec 02.12.2014.
370 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca "Đuro Đaković" Energetika i infrastruktura d.o.o. Slavonski Brod 22.11.2010. 21.11.2012.
371 Kućni Kolektivni ugovor Magnum Opatija doo - Opatija 23.10.2010.
372 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Končar energetski transformatori d.o.o. 01.10.2010. 30.09.2013.
373 Kućni Kolektivni ugovor za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 31.08.2010.
Aneks - Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 27.07.2012.
374 Kućni Kolektivni ugovor Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica 26.08.2010.
375 Kućni Kolektivni ugovor Arenaturist d.d. - Pula 10.08.2010.
376 Kućni Kolektivni ugovor za Darkom d.o.o. 07.06.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnog ugovora za Darkom d.o.o. 15.12.2011.
377 Kućni Kolektivni ugovor za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.06.2010. 31.12.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnom ugovoru za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.07.2010. 31.12.2010.
378 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Tehnomont 01.06.2010. 01.06.2012.
379 Kućni Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. Slavonski Brod 30.04.2010. 30.04.2011.
380 Kućni Kolektivni ugovor za MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. 01.04.2010. 31.03.2011.
Aneks - Odluka o povećanju osnovice plaće 01.08.2018. 01.09.2019.
Ukupno: 483 ugovora, 290 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.