Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
301 Kućni Kolektivni ugovor za POMGRAD-GRADNJA d.o.o. 01.07.2008. 31.12.2008.
302 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u ALSTOM Hrvatska d.o.o. 01.07.2008.
303 Kućni Kolektivni ugovor za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.07.2008. 31.12.2018.
Aneks - I. ANEKS Kolektivnom ugovoru za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.10.2014. 31.12.2014.
Aneks - II. ANEKS Kolektivnom ugovoru za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.01.2015. 30.04.2015.
304 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca za društva u koncernu Končar elektroindustrija d.d. 01.07.2008.
305 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković alatnica d.o.o. 01.05.2008.
306 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Olt d.d. Osijek 03.04.2008.
307 Kućni Kolektivni ugovor Novokom d.o.o. Novi Marof 13.03.2008. 12.03.2010.
308 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ d.d. 01.03.2008. 31.12.2008.
309 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 01.03.2008. 31.12.2008.
310 Kućni Kolektivni ugovor o pravima o i obvezama radnika i poslodavca A.K.Z. 21.02.2008.
311 Kućni Kolektivni ugovor za 6. MAJ d.o.o. 01.01.2008. 31.12.2009.
312 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca za Đuro Đaković - Zavarene posude d.d. 01.01.2008. 01.01.2009.
313 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor Grupe Podravka 01.01.2008.
314 Kućni Kolektivni ugovor Parkovi d.o.o. Opatija 01.12.2007.
315 Kućni Krka d.o.o. 01.10.2007. 01.10.2012.
316 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor za INDUSTROGRADNJA d.d. 01.09.2007.
317 Kućni Kolektivni ugovor za VATROSTALNA SISAK d.o.o. 15.08.2007. 31.12.2018.
Aneks - Ugovor o izmjeni kolektivnog ugovora za VATROSTALNA SISAK d.o.o. 01.03.2010. 31.12.2010.
318 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Metaling d.o.o. 01.08.2007.
319 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Panex d.d. 01.07.2007.
320 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Hidrotehnika d.o.o. 01.06.2007. 01.06.2008.
Ukupno: 384 ugovora, 233 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.