Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
401 Kućni Kolektivni ugovor za Koprivnica Plin d.o.o. 18.04.2011.
402 Kućni Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. 01.02.2011. 31.01.2014.
Aneks - I. dodatak kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste d.o.o. 29.11.2012. 31.01.2014.
403 Kućni Kolektivni ugovor za Agroproteinka d.d. 01.02.2011. 19.04.2021.
404 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Vrela d.o.o. Rab 01.02.2011.
405 Kućni Kolektivni ugovor za CALUCEM d.o.o. 01.01.2011. 31.12.2013.
406 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković aparati d.d. 01.01.2011.
407 Kućni Kolektivni ugovor za GKP Pre-Kom d.o.o. Prelog 01.01.2011. 31.12.2013.
408 Kućni Kolektivni ugovor za trgovačko društvo Orljava d.o.o. Požega 01.01.2011.
409 Kućni Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Vrbovec 07.12.2010.
Aneks - I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Vrbovec 02.12.2014.
410 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca "Đuro Đaković" Energetika i infrastruktura d.o.o. Slavonski Brod 22.11.2010. 21.11.2012.
411 Kućni Kolektivni ugovor Magnum Opatija doo - Opatija 23.10.2010.
412 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Končar energetski transformatori d.o.o. 01.10.2010. 30.09.2013.
413 Kućni Kolektivni ugovor za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 31.08.2010.
Aneks - Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za radnike trgovačkog društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. 27.07.2012.
414 Kućni Kolektivni ugovor Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica 26.08.2010.
415 Kućni Kolektivni ugovor Arenaturist d.d. - Pula 10.08.2010.
416 Kućni Kolektivni ugovor za Darkom d.o.o. 07.06.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnog ugovora za Darkom d.o.o. 15.12.2011.
417 Kućni Kolektivni ugovor za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.06.2010. 31.12.2010.
Aneks - Aneks Kolektivnom ugovoru za WIENERBERGER ILOVAC d.d. 01.07.2010. 31.12.2010.
418 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Tehnomont 01.06.2010. 01.06.2012.
419 Kućni Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. Slavonski Brod 30.04.2010. 30.04.2011.
420 Kućni Kolektivni ugovor za MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. 01.04.2010. 31.03.2011.
Aneks - Odluka o povećanju osnovice plaće 01.08.2018. 01.09.2019.
Ukupno: 525 ugovora, 308 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.