Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
441 Kućni Kolektivni ugovor za Krakom d.o.o. 08.08.2008.
Aneks - I. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za Krakom d.o.o. 15.07.2010.
Aneks - II. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za Krakom d.o.o. 01.11.2014.
Aneks - III. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za Krakom d.o.o. 01.01.2017.
Aneks - IV. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za Krakom d.o.o. 01.06.2017.
Aneks - V. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za Krakom d.o.o. 05.03.2018.
Aneks - VI. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za Krakom d.o.o. 28.11.2018.
442 Kućni Kolektivni ugovor za MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. 01.08.2008. 01.04.2018.
443 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavaca za društva u koncernu KONČAR d.d. 01.07.2008.
Aneks - Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavaca za društva u koncernu KONČAR d.d. 24.02.2021.
444 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o. 01.07.2008. 31.12.2008.
445 Kućni Kolektivni ugovor za POMGRAD-GRADNJA d.o.o. 01.07.2008. 31.12.2008.
446 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u ALSTOM Hrvatska d.o.o. 01.07.2008.
447 Kućni Kolektivni ugovor za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.07.2008. 31.12.2018.
Aneks - I. ANEKS Kolektivnom ugovoru za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.10.2014. 31.12.2014.
Aneks - II. ANEKS Kolektivnom ugovoru za ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d. 01.01.2015. 30.04.2015.
448 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca za društva u koncernu Končar elektroindustrija d.d. 01.07.2008.
449 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković alatnica d.o.o. 01.05.2008.
450 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Olt d.d. Osijek 03.04.2008.
451 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-ŠIBENIK d.o.o. 01.04.2008. 31.12.2008.
452 Kućni Kolektivni ugovor Novokom d.o.o. Novi Marof 13.03.2008. 12.03.2010.
453 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ d.d. 01.03.2008. 31.12.2008.
454 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 01.03.2008. 31.12.2008.
455 Kućni Kolektivni ugovor o pravima o i obvezama radnika i poslodavca A.K.Z. 21.02.2008.
456 Kućni Kolektivni ugovor za 6. MAJ d.o.o. 01.01.2008. 31.12.2009.
457 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca za Đuro Đaković - Zavarene posude d.d. 01.01.2008. 01.01.2009.
458 Grupa vlasnički povezanih poduzeća Kolektivni ugovor Grupe Podravka 01.01.2008.
459 Kućni Kolektivni ugovor Parkovi d.o.o. Opatija 01.12.2007.
460 Kućni Krka d.o.o. 01.10.2007. 01.10.2012.
Ukupno: 532 ugovora, 310 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.