Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
521 Kućni Kolektivni ugovor "Dalma - Ruskamen" doo - Omiš 01.09.2000.
522 Kućni Kolektivni ugovor Lječilište Istarske toplice 01.05.2000.
523 Kućni Kolektivni ugovor za Komus d.o.o. 26.01.2000.
524 Kućni Kolektivni ugovor za ELEKTROMETAL d.d. 01.06.1999. 06.12.2017.
525 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca Jedinstvo d.d. Krapina 01.04.1999.
526 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca METIS d.d. Rijeka 01.10.1998.
527 Kućni Kolektivni ugovor za LAVČEVIĆ-ŠIBENIK d.o.o. 01.07.1998. 30.06.1999.
528 Kućni Kolektivni ugovor Hoteli Tučepi dd - Tučepi 17.04.1998.
Aneks - Anex o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Hoteli Tučepi dd - Tučepi 01.07.1998.
Aneks - Anex o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Hoteli Tučepi dd - Tučepi 01.07.1998.
529 Kućni Kolektivni ugovor DRC Puntižela d.d. - Pula 01.10.1997.
Aneks - Aneks 1. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.10.1998.
Aneks - Aneks 2. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.01.1999.
Aneks - Aneks 3. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.05.2001.
Aneks - Aneks 4. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.08.2001. 31.01.2007.
Aneks - Aneks 5. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.10.2001. 06.02.2003.
Aneks - Aneks 6. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.02.2007. 31.12.2007.
Aneks - Aneks 7. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.01.2008. 31.07.2008.
Aneks - Aneks 8. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.08.2008. 31.05.2009.
Aneks - Aneks 9. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.06.2009.
Aneks - Aneks 10. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.07.2013.
Aneks - Aneks 11. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.01.2014. 31.12.2014.
Aneks - Aneks 12. Kolektivnog ugovora DRC Puntižela d.d. - Pula 01.01.2015.
530 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca BRODOGRADILIŠTE CRES d.d. 07.03.1997.
531 Kućni Kolektivni ugovor za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.1996. 30.11.1997.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.1997. 30.11.1998.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.1998. 30.11.1999.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.1999. 30.11.2000.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.2000. 30.11.2001.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.12.2001. 30.11.2003.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.10.2006. 30.09.2008.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.02.2007. 31.01.2009.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.02.2011. 31.01.2013.
Aneks - Kolektivni ugovor o izmjenama o dopunama Kolektivnog ugovora za Vodovod d.o.o. Makarska 01.09.2014. 31.08.2016.
532 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODOGRADILIŠTE D.D. Mali Lošinj 25.11.1996.
533 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavca ZM-Metal d.o.o. 01.06.1995.
Ukupno: 533 ugovora, 315 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.