Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
481 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Ferro - preis d.o.o. 01.06.2005. 01.06.2006.
482 Kućni Kolektivni ugovor za Jadranka d.d. - Mali Lošinj 01.06.2005.
483 Kućni Kolektivni ugovor Rudnici Kreka doo Tuzla, Hoteli Salines Podgora 01.05.2005.
484 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u ADRIADIESEL d.d. 01.05.2005. 01.07.2007.
485 Kućni Kolektivni ugovor za KAMEN Sirač d.d. 01.05.2005. 29.09.2015.
Aneks - Aneks broj 1 Kolektivnog ugovora za KAMEN Sirač d.d. 01.05.2006. 29.09.2015.
Aneks - Aneks broj 2 Kolektivnog ugovora za KAMEN Sirač d.d. 01.04.2007. 29.09.2015.
Aneks - Aneks broj 3 Kolektivnog ugovora za KAMEN Sirač d.d. 01.11.2008. 29.09.2015.
486 Kućni Kolektivni ugovor Valalta doo Rovinj 01.05.2005.
487 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca M.I.V. Varaždin 01.01.2005. 31.12.2008.
488 Kućni Kolektivni ugovor za GOLUBOVEČKI KAMENOLOM d.d. 01.12.2004. 10.11.2016.
Aneks - Kolektivni ugovor za GOLUBOVEČKI KAMENOLOM d.d. 01.07.2007. 10.11.2016.
489 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Vrtlara d.o.o. 01.07.2004.
490 Kućni Kolektivni ugovor Hoteli Živogošće dd - Živogošće 15.05.2004. 31.05.2016.
491 Kućni Kolektivni ugovor "Hotel Medena" dd - Seget Donji 01.05.2004.
Aneks - Dodatak Kolektivnog ugovora "Hotel Medena" dd - Seget Donji sklopljenog 18.05.2004. 01.05.2006.
Aneks - Dodatak II Kolektivnog ugovora "Hotel Medena" dd - Seget Donji sklopljenog 18.05.2004. 30.06.2010.
Aneks - Dodatak III Kolektivnog ugovora "Hotel Medena" dd - Seget Donji sklopljenog 18.05.2004. 26.03.2013.
Aneks - Dodatak IV Kolektivnog ugovora "Hotel Medena" dd - Seget Donji sklopljenog 18.05.2004. 01.06.2014.
492 Kućni Kolektivni ugovor Hoteli Maestral dd Dubrovnik 01.05.2004.
Aneks - Dodatak I. Kolektivnom ugovoru Hoteli Maestral dd 01.06.2010.
Aneks - Dodatak II Kolektivnog ugovora HOTELI MAESTRAL d.d. DUBROVNIK 01.03.2014.
Aneks - Dodatak III Kolektivnog ugovora Hoteli Maestral dd 15.07.2015.
493 Kućni Kolektivni ugovor za BETON d.d. 06.04.2004. 31.01.2019.
Aneks - I. Aneks Kolektivnom ugovoru za EUROBETON d.d. 01.07.2007.
Aneks - XIX. Aneks Kolektivnom ugovoru za EUROBETON d.d. 01.01.2018. 30.04.2018.
Aneks - XX. Aneks Kolektivnom ugovoru za EUROBETON d.d. 01.04.2018. 31.05.2018.
494 Kućni Kolektivni ugovor Grand Hotel Park dd Dubrovnik 05.04.2004.
495 Kućni Kolektivni ugovor Hoteli Baška dd - Baška 01.04.2004.
Aneks - Aneks Kolektivnog ugovora Hoteli Baška dd - Baška 01.01.2006.
Aneks - 2. Aneks Kolektivnog ugovora Hoteli Baška dd - Baška 01.06.2008.
Aneks - 3. Aneks Kolektivnog ugovora Hoteli Baška dd - Baška 01.05.2010.
Aneks - 4. Aneks Kolektivnog ugovora Hoteli Baška dd - Baška 04.05.2010.
496 Kućni Kolektivni ugovor za OPEKA d.o.o. 01.04.2004. 25.01.2019.
497 Kućni Kolektivni ugovor "Apartmani Medena" Seget Donji 24.03.2004.
498 Kućni Kolektivni ugovor za KAMING d.d. 23.03.2004. 03.11.2016.
Aneks - Kolektivni ugovor za KAMING d.d. 01.04.2005. 03.11.2016.
Aneks - Kolektivni ugovor za KAMING d.d. 03.08.2008. 03.11.2016.
499 Kućni Kolektivni ugovor za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.03.2004. 11.07.2016.
Aneks - Šeste izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 24.01.2014. 11.07.2016.
Aneks - Sedme izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 25.07.2014. 11.07.2016.
Aneks - Osme izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za KOMING komunalni inženjering d.o.o. 01.01.2015. 30.06.2015.
500 Kućni Kolektivni ugovor Esplanade Oleander d.o.o Zagreb 01.03.2004.
Aneks - Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Esplanade Oleander d.o.o Zagreb 30.06.2010.
Ukupno: 532 ugovora, 310 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.