Pretraživanje

RB Razina Naziv Primjena Istek Otkaz
261 Kućni Kolektivni ugovor za Cromaris d.d. 01.07.2015. 30.06.2015.
262 Kućni Kolektivni ugovor za Đuro Đaković Energetika i infrastruktura 01.07.2015. 01.07.2018.
263 Kućni Kolektivni ugovor ČISTOĆA PAG d.o.o. 01.07.2015.
Aneks - Izmjene i dopune kolektivnog ugovora ČISTOĆA PAG d.o.o. 1 01.07.2021.
264 Kućni Kolektivni ugovor za Eko Biograd d.o.o. 15.06.2015. 15.06.2018.
265 Kućni Kolektivni ugovor za LOPAR VRUTAK d.o.o. 01.06.2015. 31.05.2017.
266 Kućni Kolektivni ugovor za Cresanka d.d. Cres 01.06.2015.
267 Kućni Kolektivni ugovor za Hoteli Novi d.o.o. - Zagreb 01.05.2015.
268 Kućni Kolektivni ugovor za GP KRK d.d. 01.05.2015. 30.04.2016.
269 Kućni Kolektivni ugovor za GP RIJEKA d.d. 01.05.2015. 30.04.2016.
270 Kućni Mirna d.d. 22.04.2015.
271 Kućni Kolektivni ugovor za DILJ d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2016.
272 Kućni Kolektivni ugovor za NEXE GRADNJA d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2016.
Aneks - Aneks kolektivnog ugovora za NEXE GRADNJA d.o.o. 01.05.2015. 01.04.2016.
273 Kućni Kolektivni ugovor za radnike Groblja Jastrebarsko d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2019.
275 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Blata d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2018.
276 Kućni Kolektivni ugovor za Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 01.04.2015. 01.04.2017.
278 Kućni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Đuro Đaković termoenergetska postrojenja d.o.o. 01.04.2015. 01.04.2016.
279 Kućni Kolektivni ugovor Oaza Sunca doo - Kaštel Štafilić 01.04.2015. 31.03.2016.
280 Kućni Kolektivni ugovor zaposlenih u Lipovljani lignum d.o.o. Lipovljani 19.03.2015.
Ukupno: 530 ugovora, 312 aneksa. Prikazuje se: ugovora po stranici.